توضیحات

این جلد کتاب، یک استراتژی قابل اعتماد و پایگاه دانش برای نزدیک شدن به طیف گسترده ای از سوالات طراحی سیستم که ممکن است با آنها روبرو شوید فراهم می‌کند. این به شما کمک می‌کند تا در این مصاحبه مهم اعتماد به نفس داشته باشید. این کتاب یک چارچوب گام به گام برای چگونگی مقابله با یک سوال طراحی سیستم ارائه می‌دهد. همچنین شامل بسیاری از نمونه‌های دنیای واقعی برای نشان دادن یک رویکرد سیستماتیک، با مراحل دقیق و به خوبی توضیح داده شده است که می‌توانید دنبال کنید.

مشخصات

نویسنده : الکس ایکس یو
امتیاز : 10/10
صفحه مشخصات : ebooksworld
صفحه مشخصات : goodreads