توضیحات

کتاب افسردگی نهفته نوشته مارگارت رابینسون رادرفورد یک اثر استثنایی و شگفت‌انگیز است که به دو دسته از خوانندگان خدمت می‌کند. از یک سو، برای افرادی که با افسردگی و اضطراب مبارزه می‌کنند، این کتاب یک منبع فوق‌العاده از اطلاعات، راهکارها و تجربیات واقعی است که می‌تواند به آن‌ها در مدیریت و تغلب بر این سندرم دشوار کمک کند. از سوی دیگر، برای افرادی که می‌خواهند بهتر درک کنند که افسردگی چیست و چگونه در افراد مختلف بروز می‌کند، این کتاب یک ابزار تفکربرانگیز و روشن‌بینانه است که نقاب‌های پنهان این سندرم را برمی‌دارد و ارتباط بین آن و جنبه‌های مختلف زندگی انسانی را برمی‌قرارد.
نویسنده با شجاعت و جرئت داستان‌ها و تجربیات افراد مختلف را بازگو کرده و آن‌ها را به نام و چهره‌ خودشان روایت می‌کند. این کتاب تاچ‌پذیری و پذیرش آسیب‌پذیری‌ها و مشکلات روانی را ترویج می‌دهد و به ما آموزش می‌دهد که این آسیب‌پذیری‌ها جزئی از جذابیت و پیچیدگی انسان‌ها هستند و می‌توانند زندگی‌هایمان را غنی‌تر، رضایت‌بخش‌تر و اجتماعی‌تر کنند. این کتاب ارزشمندی است که به هر فردی که به درک بهتر از افسردگی و اضطراب علاقه‌مند است، توصیه می‌شود.

مشخصات

نویسنده : مارگارت رابینسون رادرفورد
امتیاز : 07/10
صفحه مشخصات : fidibo
صفحه مشخصات : goodreads

بخش‌هایی از کتاب

mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97