خدا وجود دارد

معرفی کتاب خدا وجود دارد

Post thumbnail
Post thumbnail
این کتاب حاصل تحقیق و ترجمه نوشته اسماعیل شرفی میباشد. البته نسخه اصلی و انگلیسی آن توسط فردی با نام آنتونی فلو نوشته شده است و کتاب معرفی شده در این قسمت ترجمه آن کتاب به همراه نقدها و توضیحات دیگر میباشد. [بیشتر]

کتاب The Clean Coder

معرفی کتاب کتاب The Clean Coder

Post thumbnail
Post thumbnail
این کتاب نوشته Robert C Martin که معروف به عمو باب نیز میباشد، برای مهندسان نرم افزار و افراد دیگر که در زمینه IT مشغول به کار هستند نوشته شده است. قبل از توضیح کتاب لازم به ذکر است که بنده ترجمه این کتاب را خوانده ام که برعکس دیگر... [بیشتر]