یکی از مراحل مهم زندگی ازدواج است که بدون مطالعه و تحقیق، وارد آن شدن می‌تواند مشکلات بسیار زیادی را در آینده برای افراد ایجاد کند.
یکی از افرادی که در زمینه روانشناسی ازدواج و رابطه زناشویی دارای آثار خوبی می‌باشد دکتر فرهنگ هلاکویی است که بع عنوان مشاور خانواده و روانشناس فعالیت دارد.
کتاب صوتی حاضر نیز در واقع 4 ساعت از سخنرانی های ایشان است که موارد مختلف در زندگی زناشویی را با زبانی ساده بیان می‌کند که حتی برای افراد مجرد نیز می‌تواند برای انتخاب همسر مناسب مفید واقع شود.

در این کتاب دکتر هلاکویی مشکلات و مسائلی که ممکن است در زندگی برای افراد اتفاق بیافتد را نام می‌برد و راه حل درست مواجه شدن با آنها را بیان می‌کند تا افراد در کنار یکدگیر بتوانند آنها را حل کنند.

مشخصات

نام کتاب : 50 باید و نباید در زندگی
نویسنده : دکتر هلاکویی
امتیاز : 10/06
صفحه مشخصات : fidibo