کتابی کوچک و کم حجم که می‌توانید آن را در 15 دقیقه مطالعه کنید، هرچند درس‌هایی که از آن می‌گیرید مفید هستند و اگر بخواهید بر روی جملات و عکس‌های کتاب تفکر کنید، زمان بیشتری نیاز دارید.
بیشتر کتاب را عکس تشکیل می‌دهد که در کنار آنها جملات کوتاه آمده است که هدف آنها نیز امید به زندگی و فلسفه است.

داستان درباره 2 دوست است که به یک مسافرت می‌روند که سفر آنها 4 فصل طول می‌کشد که این فصلها، بخش ها یا همان فصل های کتاب را تشکیل داده است.

پاندای بزرگ پرسید: «کدومش مهم‌تره، سفر یا مقصد؟» اژدهای کوچک گفت: «همسفر»

مشخصات

نام کتاب : پاندای بزرگ و اژدهای کوچک
نویسنده : جیمز نوربری
امتیاز : 10/07
صفحه مشخصات : taghche صفحه مشخصات : goodreads