این رمان نوشته جلال آل احمد درباره فرقه ای میباشد که در میخواهند در برابر حاکم وقت ایستادگی کنند که در این راه با مشکلات بسیاری روبرو میشوند.

بیشتر اتفاقات داستان حول دو شخص میرزا بنویس میگردد و داستان آنها را بیان میکند.

هرچند که در ابتدا زیبایی داستان خیلی خود را نشان نمیدهد و بنظر میرسد اشخاص با یکدیگر مرتبط نیستند، اما اشخصاص معرفی شده در کتاب و همچنین داستان های آنها بسیار خوب به یکدیگر متصل میشود و در اواسط کتاب به یکدیگر میرسند.

در بخش های اولیه اشخاص کمکم به داستان اصلی اضافه میشوند و زیبایی کتاب از بخش 6 به بعد آغاز میشود.
در بخش های 6 به بعد سبک داستان تغییر میکند و سخنان مفهومی بیشتری بین شخصیت های داستان گفته میشود که میتواند خواننده را به فکر فرو برد.

این کتاب با بهترین روش اشخاص با شخصیت های مختلف و همچنین حق و باطل را در برابر یکدیگر قرار میدهد که مناظره های خوبی میآفریند.

نسخه صوتی این کتاب با صدای آرمان سلطان زاده نیز موجود است که میتوانید همانند بنده در هنگام رانندگی به آن گوش بدهید و از صدای زیبای ایشان نیز نهایت استفاده را ببرید.

مشخصات

نام کتاب : نون و القلم
نویسنده : جلال آل احمد
امتیاز : 08/10
صفحه مشخصات : fidibo