کتابی عالی در زمینه مدیریت ریسک و اتفاق هایی که در صورت بوجود آمدن یک اتفاق ناگهانی، پیش میآید.
متن پشت کتاب بصورت زیر میباشد که فلسفه نام کتاب در آن بیان شده است:

پيش از كشف استراليا، مردم دنياى كهن بی چون وچرا باور داشتند هر قويى سفيد است چون تجربيات ايشان پيوسته اين باور را تأييد می‌كرد.  
ديدن نخستين قوى سياه براى چند پرنده‌شناس بايد شگفتى جالبى بوده باشد؛ اما اهميت داستان در اين نيست.  
اهميت داستان در اين است كه شكنندگى دانش ما را نمايان مى‌كند و نشان می‌دهد آموختن ما از تجربيات و مشاهدات با چه محدوديت‌هاى شديدى روبه‌روست.  
تنها يك مشاهده كافى است تا گزاره‌اى كلى كه دستاورد هزاران سال تماشاى ميليون‌ها قوى سفيد است بی‌اعتبار شود- تنها با ديدن يك قوى سياه. 

نویسنده این کتاب نسیم نیکلاس طالب متولد لبنان میباشد که تجربه بسیار خوبی در زمینه آمار و تحلیل دارد، اما در کتاب این دو علم را نقد میکند.

به گفته وی یک قوی سیاه 3 ویژگی کلی دارد:

  • نامنتظر است
  • پیامد سنگینی دارد
  • پس از وقوع قابل پیشبینی مینماید

بسیاری از افراد سعی در پیشبینی این اتفاقات دارند اما همانطور که گفته شد این اتفاقات قابل پیشبینی نیستند.
بطور مثال وقوع کرونا و یا صعود و سقوط بورس در سال 1399 که پیامدهای بسیاری برای افراد داشت که تحلیلگران آن را پیشبینی نکردند اما بعد از وقوع بیشتر افراد از قابل پیشبینی بودن آنها حرف میزدند.

بعد از مطالعه کتاب دید بسیار خوبی در زمینه این اتفاقات و ریسک های آنها پیدا میکنید و دید شما نسبت به اتفاقات تغییر میکند.

مشخصات

نام کتاب : قوی سیاه
نویسنده : نسیم نیکلاس طالب
مترجم : محمد ابراهیم محجوب
امتیاز : 10/10
صفحه مشخصات : fidibo