این کتاب نوشته Robert C Martin که معروف به عمو باب نیز میباشد، برای مهندسان نرم افزار و افراد دیگر که در زمینه IT مشغول به کار هستند نوشته شده است.
قبل از توضیح کتاب لازم به ذکر است که بنده ترجمه این کتاب را خوانده ام که برعکس دیگر کتاب های ترجمه شده، بسیار نثر روان و مناسبی داشت و به درستی ترجمه شده بود. مترجمان این کتاب نیز مهرداد عباسی، حسین مسعودی میباشند.

خود کتاب نیز برای افرادی که تجربه نسبتا کمی در زمینه نرم افزار دارند و یا حتی مدیران نرم افزار، بسیار مناسب میباشد که هر فرد میتواند از آن نکات بسیار مهمی را یاد بگیرد.
کتاب بصورت کلی درباره چگونه حرفه ای شدن میباشد که تقریبا تمام مواردی که در این زمینه وجود دارد مانند کدنویسی تمیز، بله و خیر گفتن، مدیریت زمان، تخمین و … را آموزش میدهد.

خود نویسنده کتاب نیز تجربه بسیاری در این زمینه دارد و به خوبی اطلاعات خود را انتقال میدهد.
پس اگر شما نیز در زمینه IT فعالیت میکنید، حتما این کتاب را مطالعه کنید.
در انتها نیز از سجاد شیرازی و رامین رحمانی که باعث پیشرفت من در زمینه نرم افزار شده اند و بعد از مطالعه این کتاب به دلیل بسیاری از تصمیم های آنها پی بردم، تشکر میکنم.

مشخصات

نام کتاب The Clean Coder
نویسنده : رابرت سی مارتین
امتیاز : 10/10
صفحه مشخصات : zerobook