توضیحات

بخشیدن، گرفتن و برابری‌طلب‌بودن سه سبک اساسی تعامل اجتماعی هستند، اما مرزهای بین آن‌ها مشخص و قابل دیدن نیست. ممکن است با داشتن مناصب شغلی و روابط مختلف حس کنید که از یک سبک وارد سبک دیگری می‌شوید. اصلاً عجیب نیست که هنگام مذاکره دربارهٔ حقوقتان مثل گیرنده‌ها رفتار کنید و هنگام مشاوره دادن به فردی کم‌تجربه‌تر از خودتان مثل بخشنده‌ها باشید و زمانی که تخصصتان را با یک همکار در میان می‌گذارید مثل برابری‌طلب‌ها رفتار کنید. اما شواهد نشان می‌دهد که در محیط کار، بیشتر مردم یک سبک رابطهٔ متقابل اصلی دارند که نشان‌دهنده چگونگی تعامل آن‌ها در بیشتر اوقات با بیشتر انسان‌ها است. و این سبک اصلی می‌تواند به اندازه سخت‌کوشی، استعداد و خوش‌شانسی نقش مهمی را در موفقیت ما ایفا کند.
در واقع، الگوهای موفقیت مبتنی بر سبک‌های رابطهٔ متقابل کاملاً روشن هستند. اگر از شما بپرسم که حدس می‌زنید چه کسانی در پایان کار سر از قعر نردبان موفقیت درمی‌آورند چه جوابی می‌دهید؟ گیرنده‌ها، بخشنده‌ها یا برابری‌طلب‌ها؟

مشخصات

نام کتاب : بده و بستان
نویسنده : آدام گرانت
امتیاز : 10/10
صفحه مشخصات : taaghche
صفحه مشخصات : goodreads

بخش‌هایی از کتاب

mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97