توضیحات

ما در دنیای سرعت زندگی می‌کنیم و جنبش آهستگی نیاز اساسی ماست. از زمان انقلاب صنعتی تا امروز آرامش از زندگی بشر بیرون رفته است و در همه جای دنیا مردم تلاش می‌کنند سریع‌تر و بیشتر کار کنند تا بیشتر مثمر ثمر واقع شوند. انسان امروز عادت کرده است برای خواسته‌هایش بدود و دائم در حال تکاپو باشد. کارل اونوره در کتاب جنبش آهستگی می‌گوید شاید گاهی لازم باشد ترمز را بکشیم و کمی آرام بگیریم.
کتاب in praise of slowness اولین‌بار در سال ۲۰۰۵ منتشر شد و سروصدای زیادی به پا کرد. در دنیای پرهیاهو و پراسترس ما نویسنده‌ای داد می‌زد کمی صبر کنید و افراد زیادی صدایش را شنیدند. آنچه او در این کتاب می‌گوید این است که در دنیای امروز ما همیشه خسته‌ایم. زندگی در آستانه‌ی خستگی بیش از حد به‌صورت دائمی باعث شده است همیشه سرعت زندگی خارج از کنترل ما باقی بماند. سؤالات جدی‌ای در این میان وجود دارد. علت این‌همه عجله چیست؟ چگونه می‌توان جلوی این بیماری دائماً پخش شونده را گرفت و آیا اصلاً دلیلی دارد که این‌همه سرعت به خرج دهیم؟ ما دائماً در حال پرداخت هزینه‌ی این سرعت هستیم و اونوره معتقد است انسان‌ها کم‌کم در حال کاهش سرعت خود هستند تا زندگی شادتر و سالم‌تری داشته باشند. او از این می‌گوید که مردم تعادل را در کاهش سرعت پیدا کرده‌اند. در ایجاد یک بستگی مناسب میان کار و زندگی. هرروزه تعداد بیشتری از افراد به این جنبش می‌پیوندند و در حقیقت آگاهی مردم درباره‌ی اینکه چگونه خود را سلامت نگه دارند بیشتر از گذشته شده است.

مشخصات

نام کتاب : جنبش آهستگی
نویسنده : کارل انوره
امتیاز : 06/10
صفحه مشخصات : fidibo
صفحه مشخصات : goodreads

بخش‌هایی از کتاب

mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97