توضیحات

چطور نگذاریم بدخلقیِ ناشی از کار در اداره، به سایر امور زندگی سرایت کند و در نتیجه کل روزمان خراب نشود؟ چطور از تعطیلات‌مان لذت ببریم، بدون اینکه نگران ایمیل‌های خوانده‎نشده باشیم؟ اگر رئیس جایی هستیم، وقتی یکی از کارکنان تازه‌وارد و مشتاق‌ می‌خواهد حساب کاربری‎مان را در اینستاگرام دنبال کند، باید چه کار کنیم؟ پاسخ چنین پرسش‌هایی را می‌توانید در این کتاب بیابید. محیط‌های کاریِ کنونی از نظر هیجانی مثل میدان‌های مین، پر از ساختارهای قدرت و قوانین نانوشته هستند. از ما انتظار می‌رود در محیط کار، خودمان باشیم ولی نه بیش‎از‎اندازه. حرفه‌ای باشیم ولی نه سخت‌گیر. صمیمی باشیم ولی نه برملاکننده‌ی اسرار. انتظارات دیگری هم این وسط وجود دارند که برآورده‌کردن‌شان کار آسانی نیست. «اگر فکر می‌کردید بهترین کار این است که در محیط کاری جلوی احساسات‌تان را بگیرید، این کتاب نظرتان را کاملاً تغییر خواهد داد. کتابی که پر از تصاویر بانشاط و مثال‌های کاربردی است تا نشان‌تان دهد چگونه می‌توانید احساسات‌تان را کنترل کنید تا خلاق‌تر، فعال‌تر و پربازده‌تر باشید.»

مشخصات

نویسنده : لیز فاسلین، مالی وست دافی
امتیاز : 10/10
صفحه مشخصات : fidibo
صفحه مشخصات : goodreads

بخش‌هایی از کتاب

mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97