توضیحات

قهرمان این کتاب زن جوانی به نام نورا سید است که از انتخاب های خود در زندگی ناراضی است. در طول شب، او سعی می کند خود را بکشد، اما در نهایت به کتابخانه ای می رسد که توسط کتابدار مدرسه اش، خانم الم اداره می شود. کتابخانه بین زندگی و مرگ با میلیون‌ها کتاب پر از داستان‌های زندگی او قرار دارد، در صورتی که او تصمیمات متفاوتی گرفته بود.
کتابخانه نیمه شب یک رمان فانتزی نوشته مت هیگ است که شما را با قوه تخیل‌تان به زندگی‌های دیگر می‌برد. نویسنده این رمان را با فکر به این نوشته که انسان‌ها همیشه در حسرت تصمیم‌هایی که نگرفته‌اند و استعدادهایی که پرورش نداده‌اند هستند. ولی اگر می‌شد زندگی دیگری را تجربه کرد و آن را مثل یک کتاب از قفسه کتاب‌خانه برداشت، اوضاع چقدر فرق می‌کرد؟ آیا زندگی‌های دیگری که می‌توانستید داشته باشید، بهتر از زندگی فعلی‌تان خواهد بود؟

مشخصات

نویسنده : مت هیگ
امتیاز : 10/10
صفحه مشخصات : fidibo
صفحه مشخصات : goodreads

بخش‌هایی از کتاب

mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97