توضیحات

آستین کلئون در کتاب مثل هنرمندها بدزدید، در واقع با خود گذشته‌اش صحبت می‌کند. این کتاب مجموعه‌ای از توصیه‌هایی ساده اما حیاتی است. هر نویسنده‌ هنرمند و جوانی آرزو می‌کند وقتی داشت کار هنری‌اش را شروع می‌کرد کسی آن‌ها را به او گفته بود. اما این‌ توصیه‌ها و نکات، نه فقط برای هنرمندان، بلکه برای هرکسی که می‌خواهد خلاق باشد، مفید است.
آستین کلئون در این کتاب‌اش رک و راست می‌گوید که هیچ چیز اوریجینال نیست؛ بنابراین کاری که شما باید بکنید این است که: تاثیرها را در آغوش بگیرید و از هر جایی که می‌توانید ایده جمع کنید، آن‌ها را با هم ترکیب و بازآرایی کنید تا راه خودتان را بیابید. در ضمن این کتاب راز دیگری را هم با شما درمیان می‌گذارد: چگونه علاقمندی‌های‌تان را تا هر کجا که شما را می‌برند، دنبال کنید. این کتاب ریزه‌کاری‌های مهم دیگری را که تاثیر عمیقی در پیشرفت حرفه‌ای شما خواهند داشت در اختیارتان قرار می‌دهد. اگر می‌خواهید از تجربه دیگران در مسیر خود پیشرفت کنید، این کتاب را بخوانید.

مشخصات

نام کتاب : مثل هنرمندها بدزدید
نویسنده : آستین کلئون
امتیاز : 10/10
صفحه مشخصات : taaghche
صفحه مشخصات : goodreads

بخش‌هایی از کتاب

mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97