توضیحات

کتاب «پوست در بازی» Skin in the Game نوشته‌ی «نسیم نیکلاس طالب» در دسامبر سال 2017 منتشر شد. این اثر درباره‌ی تقارن در انجام کارها و میزان ریسک‌پذیری است یعنی به عبارت ساده‌تر وقتی گفته می‌شود کسی در کاری پوست در بازی دارد یعنی هم در معرض منافع (مثبت) و هم در معرض مضراتش (منفی) است. درک سازوکارهای پوست در بازی باعث می‌شود معماهای پیچیده‌ای که در زیر لایه‌های شکیل واقعیت وجود دارند، نمایان شوند و تصویر جدیدی از ریسک در دنیای اقتصاد، دین و سیاست نمایان شود. «نسیم نیکلاس طالب» نویسنده و تحلیلگر ریسک لبنانی آمریکایی این اثر را با دقت و براساس سال‌ها تحقیق و مطالعه نوشته و اطلاعات تأمل‌برانگیزی از ریسک‌پذیری ارائه کرده است. او بر این باور است پوست در بازی نه‌تنها برای انصاف، بازدهی تجاری و مدیریت ریسک ضروری است بلکه برای شناخت دنیا نیز واجب است. او این اثر را طی هشت کتاب نوشته است که عبارت‌اند از:

کتاب یک: مقدمه
کتاب دو: نگاهی مقدماتی به نمایندگی
کتاب سه: بزرگ‌ترین عدم تقارن
کتاب چهار: گرگ‌ها در میان سگ‌ها
کتاب پنج: زنده بودن به معنای پذیرش برخی ریسک‌های معین است
کتاب شش: نگاهی عمیق‌تر به نمایندگی
کتاب هفت: دین، اعتقاد و پوست در بازی
کتاب هشت: ریسک و عقلانیت

مشخصات

نام کتاب : پوست در بازی
نویسنده : نسیم نیکولاس طالب
امتیاز : 07/10
صفحه مشخصات : fidibo
صفحه مشخصات : goodreads

بخش‌هایی از کتاب

mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97