توضیحات

رمانی با موضوع عشق، من نسخه صوتی کتاب را گوش دادم و بعد از کتاب فیلم آن را هم مشاهده کردم که هردو را پیشنهاد می‌کنم.

مشخصات

نام کتاب : من پیش از
نویسنده : جوجو مویز
امتیاز : 06/10
صفحه مشخصات : fidibo
صفحه مشخصات : goodreads