توضیحات

اگر فکر می‌کنید که جهان در حال بدتر شدن است و یا گذشته بسیار بهتر از زمان حال است، این کتاب برای شماست.
کتاب به زبانی بسیار ساده به ناآگاهی‌ها و برداشت‌های اشتباهی که افراد درباره جهان دارد می‌پردازد و برداشت اشتباهی که افراد که شامل متخصصان و حتی افراد برنده جایزه نوبل از جامعه دارند را بیان می‌کند.

کتاب واقعیت توسط «آنا رزلینگ رونلاند»، «اولا رزلینگ» و «هانس رزلینگ» نوشته شده است که از بین آنها هانس متخصص سلامت اهل سوئد است که به نقاط مختلف دنیا سفر کرده است.

نکات و واقعیات گفته شده در کتاب دید شما را به دنیا بسیار تغییر می‌دهد و تازه متوجه می‌شوید که اطلاعاتی که درباره جهان دارید بسیار قدیمی یا اشتباه هستند.

کتاب در 11 فصل بصورت زیر تنظیم شده است:

- فصل اول: غریزه شکاف
- فصل دوم: غریزه منفی‌گرا
- فصل سوم: غریزه پیروی از خط مستقیم
- فصل چهارم: غریزه ترس
- فصل پنجم: غریزه اندازه
- فصل ششم: غریزه کلی‌گرا
- فصل هفتم: غریزه سرنوشت
- فصل هشتم: غریزه نگرش تک‌بعدی
- فصل نهم: غریزه سرزنش
- فصل دهم: غریزه فوریت
- فصل یازدهم: واقعیت در عمل

مشخصات

نام کتاب : واقعیت، ده دلیل برای اینکه درباره جهان اشتباه فکر می‌کنیم
نویسنده : هانس رزلینگ
امتیاز : 10/10
صفحه مشخصات : fidibo
صفحه مشخصات : taaghche
صفحه مشخصات : goodreads

بخش‌هایی از کتاب

mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97 mhkarami97