کتابی بسیار عالی در زمینه موفقیت که با زبانی بسیار خودمانی آنها را بیان می‌کند.
هرچند نام کتاب غلط انداز است اما برعکس نام آن کتابی بسیار مفید و کاربردی است که هر فردی باید آن را مطالعه کند و از آن در زندگی استفاده کند.
کتاب در 9 فصل نوشته شده است که به ترتیب بصورت زیر است:

- تلاش نکن
- خوشبختی یک مشکلـه
- تو استثناء نیستی
- ارزش رنج کشیدن
- تو همیشه در حال انتخاب هستی
- درمورد همه‌چی اشتباه میکنی ولی منم همینطور
- شکست، مسیر رو به جلوئه
- اهمیت نه گفتن
- و بعد میمیری... 

نکات گفته شده در کتاب در ابتدا شاید کمی عجیب یا اشتباه بنظر برسند اما با خواندن بیشتر کتاب نظر شما تغییر می‌کند و باعث می‌شود بیشتر به آن توجه کنید.
هرچند سبک متن کتاب علاوه بر تفکر در بیشتر بخش‌ها باعث خنده شما نیز می‌شود.

برعکس نام کتاب که برداشت اول آن این است که هیچ چیز را مهم حساب نکنیم، درواقع تلاش می‌کند تا یاد بدهد فقط چیزهای مهم را در زندگی درنظر بگیریم و برای آنها وقت بگذاریم و به این معنی نیست که دیگر هیچ کاری نکنیم.
این متن در بخش‌های مختلف به روش‌های مختلف تکرار می‌شود و بیان می‌کند که سختی و دردی که در رسیدن به یک هدف می‌رسیم مهم است و در واقع شما این درد را در نظر نمی‌گیرید تا به هدف خود برسید.

در نهایت نکات زیادی در کتاب بیان می‌شود که ارزش چندبار خواندن را دارد و در این نوشته بیان نمی‌شود تا شما کتاب را مطالعه کنید.

بخش‌هایی از کتاب:

‌موضوع‌ اینه ‌که ‌یا ‌یک ‌چیزی ‌هستی‌ یا ‌نیستی. ‌و ‌اگه ‌داری ‌شب ‌و ‌روز ‌در مورد ‌چیزی ‌رو یا پردازی ‌می ‌کنی، ‌پس‌ داری ‌بارها ‌و ‌بارها ‌این ‌واقعیت که ‌تو‌ اون‌ چیز ‌نیستی‌ ...  

پاداش‌ رو ‌می ‌خواستم ‌نه ‌تلاش ‌رو. ‌نتیجه ‌رو ‌می ‌خواستم ‌نه ‌فرآیند ‌رو. ‌مقصد‌ رو ‌می ‌خواستم ‌نه ‌مسیر‌ رو. ‌عاشق‌ مبارزه ‌نبودم فقط‌ عاشق ‌پیروزی ‌بودم   

‌میگه:‌ یک‌ روز ‌وقتی‌ به ‌گذشته ‌‌نگاه ‌می ‌کنی، ‌سال ‌های سخت رو به عنوان ‌قشنگ ‌ترین ‌هاش ‌به ‌یاد‌ میاری

‌همه‌ی زندگی ‌یعنی ‌ندونستن‌ و ‌به ‌هر حال ‌یک ‌کاری ‌کردن  

‌تجربه ‌هایی ‌هستن‌ که ‌فقط‌ وقتی ‌می ‌تونی ‌داشته ‌باشی ‌که ‌پنج ‌سال ‌یک ‌جا ‌زندگی ‌کرده ‌باشی، بالاخره ‌تونستنم ‌بفهمم‌که‌ تعهد به ‌روش ‌های‌ خودش ‌گنجینه ‌ای ‌ غنی ‌از ‌فرصت ‌ها‌ و ‌تجربه ‌ها ‌برام ‌به ‌ارمغان‌ آورد‌ که‌ هیچ ‌جور ‌دیگه ‌نمی ‌شد ‌به ‌دست‌ آورد   

‌تعهد ‌بهت ‌آزادی ‌میده‌ چون‌ به ‌توجه ‌و ‌تمرکزت ‌جهت‌ می ‌ده ‌و ‌اون ‌ها ‌رو ‌به ‌سمتِ‌ چیزی ‌که..  

مشخصات

نام کتاب : هنر ظریف بی‌خیالی
نویسنده : مارک منسون
امتیاز : 10/10
صفحه مشخصات : tarikhema
صفحه مشخصات : goodreads