افراد اطلاعات را به دو صورت اسفنجی و غربالی می‌توانند دریافت کنند. بدین صورت که بدون هیچ پردازشی هر اطلاعاتی را وارد مغز خود کنند و یا ابتدا بر روی آنها فکر کنند و سپس اجازه ثبت آن را بدهند.
هر دو روش بالا برای یادگیری مفید است و می‌توانند بصورت مکمل استفاده شوند، تفکر نقادانه درست در قسمت دوم و تفکر بر روی اطلاعات برای اجازه ثبت آنها مهم است.
این کتاب سوال‌هایی که در برخورد به اطلاعات جدید باید از خود یا فرد گوینده بپرسیم را بیان می‌کند و روش‌هایی را بیان می‌کند تا بتوانیم اطلاعات واقعی و مفید را تشخیص دهیم و هر حرفی را قبول نکنیم.
در هر فصل تمرین‌هایی نیز در رابطه با موضوعی که در رابطه با آن بحث می‌شود بیان شده است که باعث تثبیت موادر گفته شده در ذهن می‌شود. هرچند برای کامل یاد گرفتن تمام موارد کتاب نیاز به چندبار خوانی آن و تمرین‌های زیاد است تا بتوانید کاملا از تفکر نقادانه در زندگی خود استفاده کنید.
رویکرد نویسنده کتاب در تفکر نقادانه پرسیدن سوال است، به این ترتیب که در کتاب 11 سوال را برای سنجش صحت یک استدلال مطرح می‌کند. مخاطب کتاب نیز با پرسیدن نوبتی این سوالات می تواند صحت یک استدلال را بسنجد. هر یک از سوالات در قالب یک فصل جداگانه شرح داده شده‌اند و در فصل پایانی کتاب نیز استدلالی آورده شده است.

مشخصات

نام کتاب : راهنمای تفکر نقادانه، پرسیدن سوال‌های بجا
نویسنده : ام . نیل براون
امتیاز : 10/10
صفحه مشخصات : digikala
صفحه مشخصات : goodreads