چارچوب و محدودیت برای بعضی افراد تعریف نشده است و این افراد در بیشتر مواقع سعی در ایجاد چالش برای خود و شکستن حصارهای اطراف خود دارند.
این کتاب نیز این افراد را با داستانی تمثیلی توصیف می‌کند که شخصیت اول آن یک مرغ دریایی است که از زندگی و کار های روزمره خسته شده است و کارهایی را خارج از عرف جامعه مرغ دریایی ها انجام می‌دهد.

او پرواز را در حالت ها مختلف تجربه می‌کند و سعی در امتحان روش های جدید پرواز کردن می‌کند.
در نهایت کارهای او باعث اخراج شدنش از گله مرغ های دریایی می‌شود. اما او ناامید نمی‌شود و به تنهایی به زندگی خود و کسب تجربه های جدید می‌پردازد.
در نهایت با گروهی آشنا می‌شود که او را به کمال می‌رساند و …

تعداد صفحات این کتاب کم است که باعث می‌شود بتوانید آن را در زمان کم و یا در زمان های سوخته خود مثل استفاده از مترو مطالعه کنید، و یا می‌توانید همانند من نسخه صوتی آن را در اتوموبیل گوش دهید.

نثر کتاب روان است و همچنین نیاز به تفکر زیاد در هنگام مطالعه ندارد، هرچند اگر شما مانند این مرغ دریایی نباشید و خود را در چاچوب ها حبس کرده باشید، شما را به تفکر وا می‌دارد تا راه های جدید را امتحان کنید و منطقه امن خود خارج شوید.

مشخصات

نام کتاب : جاناتان مرغ دریایی
نویسنده : ریچارد باخ
امتیاز : 06/10
صفحه مشخصات : fidibo